Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para controlar o asento, a estabilidade e os esforzos AP9
AP15
BM2
BM4
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
BM14
BM15
BM16
CM2
CM3
CM6
CM7
CM8
CM10
CM11
Capacidade para analizar as medidas que proceden tomar no caso de emerxencias na navegación. AP9
AP15
BM2
BM4
BM9
BM11
CM2
CM3
CM7