Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Estudo crítico e en profuncidade dun tema de interés científico e social do ámbito das materias do Mestrado
Traballos tutelados O alumno terá que realizar un traballo individual e transversal sobre as competencias relacionadas cos contidos ds materias do Mestrado. O traballo será dirixido por un profesor.
Lecturas Identificación, lectura e comprensión das fontes e recursos de información relevantes para o tema seleccionado.
Proba oral O alumno presentará el TFM de forma oral ante o correspondente Tribunal, proposto pola Comisión de Traballos Fin de Máster en Náutica e Transporte Marítimo, para comprobar a súa autenticidade e verificar que o alumno adquiriu os coñecementos que se pretendía
Análise de fontes documentais Consulta das fontes documentais das materias do Mestrado e outas fontes relacionadas co traballo a realizar.