Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas 25
Sesión maxistral 25
Prácticas a través de TIC 25
Prácticas de laboratorio 25
 
Observacións avaliación