Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
Respecto da atención personalizada hai que sinalar que nas sesións maxistrais o profesor preguntará sobre a asimilación de contidos por parte dos alumnos, e estará dispoñible no seu despacho en horario de traballo. A solución de problemas realizarase entre todos, guiando o profesor en todo momento ós estudantes cara á resolución das prácticas.
O alumno contará con atención personalizada durante as prácticas de laboratorio. O profesor de prácticas estará á súa disposición para resolver as dúbidas que lle xurdan.
Poderanse realizar titorías específicas en grupo en función do número de alumnos interesados.