Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral
Solución de problemas
Proba de resposta múltiple
Proba obxectiva