Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple B16 B18 B19 B20 C1 C2 40
Solución de problemas B4 B5 B11 B13 B14 B15 B8 10
Proba obxectiva C3 C4 C5 C7 C10 C12 C14 C18 C8 C19 50
 
Observacións avaliación