Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados 5
Proba obxectiva 95
 
Observacións avaliación