Metodoloxías
Solución de problemas
Sesión maxistral
Seminario
Descrición
Se recomenda utilizar as tutorías personalizadas para resolver calquera dúbida referente á materia, tanto de tipo teórico como práctico. Son un complemento esencial ás clases presenciais.