Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 B2 B3 Entregaranse uns exercicios específicos de cada tema para que sexan resoltos de manera individual por cada alumno. 20
Proba mixta A1 B2 B3 Exame escrito onde se evalúa a comprensión e aplicación dos conceptos e métodos fundamentales da asignatura. 80
 
Observacións avaliación