Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados 5
Proba de ensaio 95
 
Observacións avaliación