Metodoloxías
Traballos tutelados
Prácticas a través de TIC
Descrición
Mediante grupos pequenos ou titorías individualizadas, o profesor guiará o proceso de realización do traballo como metodoloxía non presencial, baseándose nas prácticas realizadas durante a materia.