Temas Subtemas
BLOQUE I: Necesidades especiais de tipo anatómico-fisiolóxico. I.1.- Discapacidades derivadas da perda ou anormalidade dunha estrutura ou función: conceptos e clasificación.
I.2.- Características das discapacidades fisiolóxicas ou anatómicas.
I.3.- Necesidades educativas nas discapacidades fisiolóxicas ou anatómicas.
I.4.- Recursos para o ensino da educación física en persoas con discapacidade fisiolóxica ou anatómica.
BLOQUE II: Necesidades especiais de tipo intelectual e/ou inadaptación social. II.1.- O marco legal de apoio ás persoas con discapacidades intelectuais e/ou sociais.
II.2.- Conceptos crave: discapacidade intelectual, trastornos de conduta, trastonos por déficit atencional e hiperactividade, e inadaptación social.
II.3.- Ideas fundamentais sobre o ensino da educación física para estas poboacións.
BLOQUE III: Educación física e diversidade social. III.1.- Educación física e xénero.
III.2.- Educación física e multiculturalidade.
BLOQUE IV: Ética e deontoloxía en educación física escolar e deporte. IV.1.- Moral e ética.
IV.2.- Inclusión e exclusión.
IV.3.- Ética e docencia.
IV.4.- Ética e investigación.
IV.5.- Código deontolóxico.