Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita. A43
A44
A47
A50
B10
B19
B20
B21
C1
C2
Comprender o paso da oralidade á escrita e coñecer os diferentes rexistros e usos da lingua. A46
B12
B15
B17
B18
B21
C2
Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües. A42
A48
B16
B18
B20
B21
C1
C2
C6
Recoñecer e valorar o uso axeitado do linguaxe verbal e no verbal. A49
B7
B21
B25
C2
C6
Ser capaz de fomentar unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira A51
A52
A55
A60
B21
B24
C2
C7
Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas innovadoras en educación infantil. A28
A40
B11
C3
C8
Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal. A45
A54