Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O alumno realizará traballos tutelados e supervisados polo profesor que resolverá as dudas mediante atención personalizada e que estarán incluídos na evaluación.