Metodoloxías
Prácticas clínicas
Descrición
Seguimiento por parte do alumno das actividades establecidas de acordo ao seu perfil e tipología de recurso xerontolóxico.