Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Proba de resposta múltiple
Seminario
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías virtuales, individuais e grupales.