Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecementos e capacidades para aplicar a teoría e a práctica de Terapia Ocupacional. A1
A2
A8
A9
A19
A20
A29
B1
B3
B4
B5
B8
B10
B12
B13
B14
B23
B25
B26
B29
B31
B36
B37
C1
C4
C7
Coñecemento e capacidade para aplicar a Ciencia Ocupacional dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A1
A2
A9
A19
A20
B3
B4
B9
B10
B12
B23
B24
B31
C1
C4
C7
Coñecemento e capacidade para empregar a Ciencia Ocupacional nun contexto interdisciplinar A1
A12
A13
A19
A25
A26
A27
A28
B3
B4
B5
B8
B9
B12
B13
B14
B15
B16
B23
B24
B25
B26
B29
B31
C1
C2
C4
C7