Metodoloxías
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais. O horario será consensuado coa Profesora.