Metodoloxías
Lecturas
Portafolios do alumno
Prácticas clínicas
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
A atención personalizada farase mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais. Consensuaranse os horarios coas docentes da materia.