Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecementos e capacidade para aplicar a Socioloxía dentro do contexto da Terapia Ocupacional, para aplicar a lexislación vixente dentro do contexto da Terapia Ocupacional e para utilizar os recursos sociosanitarios e económicos eficientemente. A2
A6
A34
B4
B13
B26
B28
Capacidade para aplicar o método científico para constatar a efectividade dos métodos de intervención, avaliar os métodos de traballo apropiados e divulgar os resultados. A30
B3
B8
B19
B29
C1
Capacidade para traballar dunha maneira holística, tolerante, sen enjuiciamientos, coidadosa e sensible, asegurando que os dereitos, crenzas e desexos dos diferentes individuos ou grupos non se vexan comprometidos. A6
A7
A19
B31
C4
C6
C7
C8