Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.