Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Avaliar e definir os requisitos de accesibilidade ás plataformas informáticas para persoas con discapacidade. A11
B21
B22
C3
C6
C7
Empregar e aplicar dispositivos (produtos de apoio) e programas informáticos xenerais e específicos para a adaptación da contorna A11
B21
C3
C6
Facilitar contornas accesibles e adaptadas A11
A25
B21
B22
C3
Preparar, manter e revisar a documentación con ferramentas informáticas para a Terapia Ocupacional A13
A20
A25
A26
A30
B7
B21
B22
C3
Saber aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A11
B21
C3
Manexar recursos multimedia, Internet e os recursos da biblioteca da Universidade da Coruña. A13
A19
A20
A26
A30
B5
B7
B21
B22
C2
C3