Temas Subtemas
Tema 1. O proceso de intervención da Terapia Ocupacional na infancia e na adolescencia.

Estadías prácticas altamente dirixidas polos terapeutas ocupacionais docentes/titores dos centros conveniados. Nivel intermedio.

Aplicación de teorías, fundamentos, metodoloxías, técnicas, avaliacións e valoracións de Terapia Ocupacional, traballando axeitadamente co equipo e desenvolvendo funcións e destrezas propias deste profesional.