Metodoloxías
Portafolios do alumno
Estudo de casos
Recensión bilbiográfica
Prácticas clínicas
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.