Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecementos e capacidade para aplicar Fisiopatoloxía dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A1
A3
B2
B10
B12
B13
B28
Coñecementos e capacidade para aplicar Patoloxía Médica dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A1
B2
B4
B8
C1
Coñecementos e capacidade para aplicar Patoloxía Cirúrxica dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A1
B2
B4
B5
B8
C1