Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Traballar aspectos de interese ocupacional e medio-ambiental desde a Atención do Adulto con Discapacidade Física desde o coñecemento da perspectiva xeral e integral da Rehabilitación Médica en contextos interdisciplinares. A3
B2
B6
B8
B9
B11
B12
B14
B29
C4
Mellorar as habilidades e actitudes do estudante de Terapia Ocupacional como acode e como profesional adquirindo as competencias xenéricas asignadas. A3
B5
B6
B7
B8
B10
B11
B29
C4
Coñecer aspectos relevantes da Rehabilitación médica e a Atención Integral do Adulto con Discapacidade Física como fundamento xeral e interdisciplinar previo ao estudo desde a perspectiva ocupacional e da contorna. A3
B10
B11
B12
B29
C4
Desenvolverse como persoa, como profesional e como cidadán para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común, respectando os Dereitos Humanos e coidando a sustentabilidade do medio-ambiente. A3
B11
B29
C4