Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Psiquiatría Código 653G01305
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Núñez Pérez, Antonio
Correo electrónico
a.nunez@udc.es
Profesorado
Núñez Pérez, Antonio
Correo electrónico
a.nunez@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa Psiquiatría no adulto. Descriptores: Coñecementos de Psicopatología aplicables ao ser humano en todos os momentos do ciclo vital (adulto) que capaciten para avaliar, sintetizar e aplicar tratamentos de Terapia Ocupacional. Coñecementos Psiquiátricos aplicables ao ser humano en todos os momentos do ciclo vital (adulto) que capaciten para avaliar, sintetizar e aplicar tratamentos de Terapia Ocupacional.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: non se realizarán cambios. Toda a información trasladarase mediante a Plataforma Teams. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen: estudo de casos e obradoiros. A sesión maxistral será a través de Teams. *Metodoloxías docentes que se modifican: eventos científicos e/ou divulgativos. Engadirase a metodoloxía de traballo tutelado. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: Correo electrónico, Teams e Moodle. 4. Modificacións na avaliación: Realizarase un proba mixta e traballos tutelado. *Observacións de avaliación: Proba mixta test, traballo e exposición. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: no se farán modificacións.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías