Temas Subtemas
Tema 1.- Etiopatogenia xeral das enfermidades mentais
Breve Historia da Psiquiatria.
Bases científicas da etiologia das enfermidades mentais
Tema 2.- Delimitación e Clínica dos Trastornos de Ansiedade e/ou Neuróticos.
Trastornos de ansiedade.
Trastornos fóbicos.
Trastornos obsesivo-compulsivos.
Trastornos disociativos e somatomorfos.
Trastornos adaptativos.
Tema 3.- Delimitación e Clínica dos Trastornos de tipo Psicótico.

Esquizofrenias.
Trastornos de ideas delirantes.
Trastorno esquizotípico.
Outros trastornos psicóticos.

Tema 4.- Concepto e delimitación da Depresión e os Trastornos Afectivos.

Trastornos Bipolares.
Depresión maior.
Depresión recorrente.
Distimia.

Tema 5.- Delimitación e Clínica dos Trastornos de Personalidade e do comportamento do adulto

Clasificación dos trastornos de personalidade.
Trastorno paranoide da personalidade.
Trastorno esquizoide da personalidade.
Trastorno antisocial da personalidade.
Trastorno límite da personalidade.
Trastorno histriónico da personalidade.
Trastorno narcisista da personalidade.

Tema 6.- Clínica dos Trastornos do comportamento asociados a disfuncións fisiológicas e a factores somáticos

Trastornos da conduta alimentaria.
Disfuncións sexuais.

Tema 7.- Clínica dos Trastornos Mentais Orgánicos incluídos os sintomáticos.


Demencia na enfermidade de Alzheimer.
Demencia vascular e noutras enfermidades.
Delirium.

Tema 8.- Clínica dos trastornos mentais debidos ao consumo de alcol e outras sustancias tóxicas.

Trostornos por consumo de alcol.
Trastornos por consumo de opiaceos.
Trastornos por consumo de cannabis.
Trastornos por consumo de cocaina e outros estimulantes.
Trastornos por consumo de sedantes ou hipnóticos.
Trastornos por consumo de alucinóxenos e/ou drogas de sínteses.

Tema 9.- Principais encadres en Psicoterapia.

Psicanálise e terapias psicodinámicas, Terapia cognitivo-conductual, Terapia Familiar sistémica, Terapias grupales, Counselling,Terapias motivacionales etc.

Tema 10.- Esquemas básicos de psicofarmacoloxía.
Ansióliticos e hipnóticos.
Antidepresivos e estabilizadores do ánimo.
Neurolépticos.

Tema 11.- Recursos e organización asistencial en Psiquiatria e Saúde Mental.

Provisión de servizos e xestión asistencial en saúde mental.
Aspectos legais na atención psiquiátrica.
A rede pública de saúde mental en Galicia.


Tema 12.- Terapia Ocupacional aplicada en psiquiatría e saúde mental

Casos clínicos.
Situacións "habituais" na práctica asistencial.
Situacións "especiais" (agresividade, estres agudos, crises situacionais; etc.).