Metodoloxías
Estudo de casos
Portafolios do alumno
Prácticas clínicas
Recensión bilbiográfica
Actividades iniciais
Descrición
A atención personalizada farase mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e/ou grupais; previo consenso horario co Profesor/a.