Temas Subtemas
Estudo de casos en Terapia Ocupacional. - Presentación, análise, reflexión, discusión e posible resolución de casos clínicos/comunitarios en diversos: eidos de intervención de Terapia Ocupacional; grao de complexidade; nivel local/nacional/internacional.

- Análise da coherencia teórica centrada na ocupación: contidos (paradigmas, marcos, modelos, conceptos e autores/as), estructura formal y redacción.

- Práctica de redacción de casos.