Metodoloxías
Estudo de casos
Aprendizaxe colaborativa
Actividades iniciais
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas ou virtuais, individuais ou grupais.
Ademáis, ao finalizar a materia, farase unha tutoría individual para reflexionar xuntas/os sobre o proceso de aprendizaxe do/a alumno/a.