Metodoloxías
Sesión maxistral
Aprendizaxe colaborativa
Traballos tutelados
Obradoiro
Descrición
A atención personalizada farase mediante tutorías personalizadas directas, virtuais, individuais e/ou grupais.