Temas Subtemas
UNIDADE 1. INTRODUCCION Á ATENCION ANTE SITUACIÓNS DE URXENCIA 1.1. Principios e prioridades na atención de urxencia.
1.2. Valoración primaria e secundaria.

UNIDADE 2. COIDADOS BASICOS NA ATENCION DE URXENCIA:SITUACIÓNS DE RISCO VITAL


2.1. Obstrución da via aérea
2.2. Resucitación cardiopulmonar básica.
2.3. Hemorraxia severa
UNIDADE 3. COIDADOS BASICOS NA ATENCION DE URXENCIA:
OUTRAS SITUACIÓNS DE RISCO

3.1. Feridas e queimaduras
3.2. Intoxicacións e reaccións adversas
3.3. Traumatismos.
3.4. Situacións de urxencia relacionadas co estado de saúdeUNIDADE 4. TEORÍA DA COMUNICACIÓN HUMANA. A EMPATIA. Os FERENTES ESTILOS DE COMUNICACIÓN. A RELACIÓN TERAPÉUTICA.
4.1. Empatía y comunicación.
4.2. Estilos de comunicación profesional.
4.3. Informar vs. comunicar. Barreras.
4.4. Aprendizaxe das habilidades de comunicación. Modalidades.

UNIDADE 5. Os ELEMENTOS BÁSICOS DA COMUNICACIÓN. ADESTRAMENTO EN HABILIDADES BASICAS DE COMUNICACIÓN. 5.1. Elementos verbais e non verbais da comunicación. A empatía.
5.2. Preguntas, suxestións, reflexos, resumos, mensaxe ?eu?, suxestións, reforzos da comunicación.
UNIDADE 6.MANEXO DE SITUACIÓNS DIFÍCILES 6.1. Manexo da agresividade
6.2. Atención das demandas imposibles
6.3. Inhibición e conflitos de relación
6.4. Comunicación de información aversiva. ?As malas noticias?.