Metodoloxías
Actividades iniciais
Discusión dirixida
Lecturas
Traballos tutelados
Descrición
Farase para os traballos tutelados, orientando a cada alumno sobre o traballo que pode facer, as normas e fontes de información a utilizar.

Ademais das tutorías presenciais, os alumnos poderán realizar consultas sempre que o desexen mediante o correo electrónico.