Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar as respostas psicosociais das persoas ante as diferentes situacións de saúde. A12
A13
A14
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
B14
B15
B16
C1
C3
C4
C6
C7
C11
Valorar as persoas con problemas psicosociais e planificar as intervencións de enfermaría. A12
A13
A14
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B22
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
Describir as características dunha relación terapéutica co paciente e a súa familia A12
A13
A14
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B22
B24
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
Describir as técnicas de comunicación na relación co paciente, familia e membros do equipo de saúde. A12
A13
A14
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B22
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9
C10
C11
Identificar os principais problemas físicos, psicolóxicos e sociais das víctimas de violencia de xénero e das súas familias. A12
A13
A14
A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B22
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9
C10
C11
Describir os principais aspectos da prevención, detección, asistencia e rehabilitación das víctimas da violencia de xénero A12
A13
A14
A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B22
B24
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11