Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender o concepto de saúde e identificar e analizar os factores determinantes (biolóxicos, ambientaís, estilos de vida e sistemas sanitarios). A30
A33
B6
B10
B16
B20
B24
Describir a evolución histórica da saúde pública e da enfermaría comunitaria A29
A30
B1
B3
B16
B24
C4
Desenvolver habilidades para identificar, analizar e interpretar datos estatísticos referidos a estudos poboacionais. A31
A32
B1
B3
B6
C8
C10
C11
C12
Describir as características e obxectivos dos distintos tipos de estudos epidemioóxicos e as técnicas e instrumentos de recollida de datos. A29
A30
A31
A32
B1
B3
C6
C8
C11
Describir a epidemiolóxia das enfermidades transmisibles e non transmisibles na comunidade. A29
A30
A31
A32
B1
B3
B6
C6
C8