Temas Subtemas
Xestión dos Recursos Humanos do proxecto
Desenvolver o plan de Recursos Humanos
Adquirir o equipo de proxecto
Desenvolver o equipo do proxecto
Dirixir o equipo do proxecto
Xestión das Comunicacións do proxecto.
A comunicación
Estratexias da comunicación
Xestión das comunicacións do proxecto
Estudio de casos sobre comunicación

Xestión das partes interesadas do proxecto Identificación das Partes Interesadas
Planificación do Involucramento das Partes Interesadas
Xestión do Involucramento das Partes Interesadas
Control do Involucramento das Partes Interesadas