Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Poseer experiencia real sobre a actividade profesional dentro das empresas no ámbito da edificación que traballen coa sostenibilidade BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8