Temas Subtemas
Practicas de empresa As prácticas realízanse en empresas colaboradoras
O estudante será tutorizado por un titor profesional e outro académico.
O estudante debe entregar informes e unha memoria final.
O titor profesional debe emitir un informe sobre as actividades realizadas.
O titor académico cualificará ao estudante tendo en conta o seguimento realizado, a memoria final e o informe do titor profesional.