Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Débese destacar particularmente a importancia do papel do profesor titor, esencial para un axeitado aproveitamento da estancia do estudante, así como para facilitar a relación da Facultade cas empresas colaboradoras.

A realización das prácticas require a asignación dun titor profesional e dun titor académico.