Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 O estudante informará ao titor académico das tarefas que está a realizar.

Ao rematar a práctica, o estudante entregará un informe donde enumere e explique en detalle as tarefas realizadas, estándares e metodoloxías-, evitando as cuestiones que poidan considerarse confidenciales. A extensión máxima é de aproximadamente 10 páxinas.

O titor profesional entregará un informe avaliando a actividad do estudante, segundo o formulario da UDC.

O titor académico avaliará a práctica e emitirá un informe final:
- Valoración da memoria: 50%
- Seguimento continuado e obxetivable da participación activa por parte do estudante: 50%
100
 
Observacións avaliación