Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B4 B6 B9 B10 B11 B12 B28 B31 Se valorará a selección realizada das fontes de información, a xerarquización, o contraste realizado e a capacidade de acercamiento o enfoque sobre o tema, síntesis, conclusións e a presentación entregada en Power Point. 100
 
Observacións avaliación