Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Presentación oral
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
O alumno será atendido en horario de tutorías para aclaracións acerca dos temas tratados nas actividades expostas.
O profesor realizará un seguimento con atención a grupos de traballo guiándoos no desenvolvemento dos mesmos.