Materias que se recomenda ter cursado previamente
Introdución ao TFM : Metodoloxía e planificación da investigación/670526004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Breeam. Leed. Verde)/670526015
Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Passivhaus)/670526016

Observacións