Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Recoñecer os problemas do ruído na contorna, de illamento e de acondicionamento acústico na edificación. AM42
AM43
AM44
AM45
AM46
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Coñecer e aplicar metodoloxías para a diagnose e a realización de proxectos de acondicionamento e de illamento acústico no marco do Documento Básico de Protección contra o ruído do Código Técnico da Edificación en España. AM42
AM43
AM44
AM45
AM46
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Coñecer a utilización básica de tecnoloxías avanzadas e ferramentas de apoio para as medicións acústicas e a realización de proxectos acústicos. AM42
AM43
AM44
AM45
AM46
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Realizar diagnoses acústicas previas á intervención mediante a utilización do Informe de Avaliación do Edificio, Parte Acústica. AM42
AM43
AM44
AM45
AM46
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Coñecer solucións para a rehabilitación e mellora das condicións acústicas dos edificios. AM42
AM43
AM44
AM45
AM46
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Coñecer os esquemas de certificación acústica existentes no marco europeo. AM42
AM43
AM44
AM45
AM46
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Coñecer os parámetros acústicos que interveñen nos principais esquemas de certificación da sostibilidade na edificación e realizar a súa avaliación. AM42
AM43
AM44
AM45
AM46
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Coñecer e utilizar tecnoloxías avanzadas de enxeñaría acústica e o seu emprego na diagnose, realización e optimización de proxectos. AM42
AM43
AM44
AM45
AM46
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7