Temas Subtemas
1. Medicións e Certificacións de Calidade Acústica na Edificación.
1.1 Medicións Acústicas: CTE, actividades, ambientais, ruído laboral, estudos acústicos, outras.
1.2. Certificacións de Calidade Acústica no contexto nacional e internacional.
2. Proxectos Acústicos na Edificación Sostible. 2.1 Acústica nas Certificacións de Sostibilidade da Edificación.
2.2 Tecnoloxías para a Optimización de Proxectos Acústicos.