Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de coñecer e empregar materiais estructurais ecoeficientes AM47
AM48
AM49
AM50
AM51
Capacidade de análise e síntese BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM14
BM17
CM6
CM8
Resolución de problemas BM8
BM10
BM23
BM24
Capacidade de avaliación, valoración e certificación AM36
AM37
AM38