Temas Subtemas
1 MATERIAIS CONVENCIONAIS 1 Fábrica de pedra
2 Fábrica de ladrillo
3 Fábrica de bloque
4 Madeira natural
5 Madeira laminada
6 Formigóns
7 Outros materiais
2 MATERIAIS NON CONVENCIONAIS 1 Adobe
2 Tapial
3 Morteiros
4 Cerámicas
5 Vidro
6 Outros materiais
3 MÉTODOS DE ENSAIO 1 Ensaios a compresión
2 Ensaios a flexo-tracción
3 Ensaios de durabilidade
4 MÉTODOS DE CÁLCULO 1 Bases de cálculo
2 Coeficientes de seguridade
3 Métodos de cálculo
4 Métodos simplificados