Temas Subtemas
Tutorías sobre da difusión dos resultados e técnicas de presentación. Difusión dos resultados e técnicas de presentación.
Tutorías sobre os Traballos de Fin de Máster: obxectivos, tipoloxía, estrutura, ferramentas de apoio e desenvolvemento. Traballos de Fin de Máster: obxectivos, tipoloxía, estrutura, ferramentas de apoio e desenvolvemento.