Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP1
AP5
AP6
AP8
AP14
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
AP1
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
CP1
CP2
CP3
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
AP1
AP3
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10